Política de Privacitat

1. Responsable del tractament

Identitat: Maria Elena Oliveras Torres – 40309927-N
Adreça: Ctra del Far s/n [Complex Village] – Figueres (Girona)
Telèfon: 972 514 436
Correu electrònic: info@pizzerialanovaqueixalada.com

2.Finalitat

Pizzeria la Nova Queixalada tractarà les dades facilitades amb la finalitat de Mantenir la relació contractual mitjançant correu electrònic per a la prestació dels nostres serveis, Informar sobre promocions, descomptes, novetats, realitzar enquestes sobre la qualitat del servei, administrar els sistemes, millorar l’efectivitat de la Web, fer estudis estadístics globals i anàlisis de perfil per a fer publicitat dirigida.

Les dades proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, atendre les responsabilitats que de la mateixa es poguessin derivar i mentre el destinatari no exerciti el seu dret de supressió o oposició al tractament.

3.Legitimació

Per a accedir i/o utilitzar els serveis prestats per la Pizzeria la Nova Queixalada, és necessari que els usuaris facilitin prèviament una certa informació de caràcter personal a través de www.pizzerialanovaqueixalada.com En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de petició. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats.
La base legítima del tractament és el compliment de la relació contractual o precontractual entaulada amb els usuaris, així com el consentiment atorgat pels usuaris i en defecte d’això l’interès legítim per a l’enviament de la informació que considerem del seu interès.

4. Destinataris

la Pizzeria la Nova Queixalada no comunica les dades facilitades pels usuaris a tercers i manté absoluta confidencialitat respecte a la informació rebuda. Únicament comunicarà les dades a tercers en el cas que tal comunicació de dades fos necessària per a la prestació dels serveis.

5.Drets

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a la Pizzeria la Nova Queixalada estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació o supressió dels mateixos quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En cas d’haver atorgat el consentiment per a alguna finalitat concreta, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament seran conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.Els usuaris tenen dret a donar-se de baixa i/o retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix els usuaris podran oposar-se al tractament i portabilitat de les seves dades.

Els interessats podran interposar les reclamacions que al seu dret convingui acudint a l’autoritat de control que li correspongui (AEPD). Per a exercitar tals drets serà necessari enviar una comunicació, per correu físic a la següent adreça:

Pizzeria la Nova Queixalada,  Ctra del Far s/n [Complex Village] – Figueres (Girona)

o per correu electrònic a info@pizzerialanovaqueixalada.com